Numer postępowania: NZ.231.066.2019


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 18.07.2019r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 247.52 KB Monika Gnacy-Witt
SIWZ pdf 415.59 KB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 1-4 do SIWZ odt 205.34 KB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy wraz z załącznikami 7z 355.06 KB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 6 do SIWZ - dokumentacja projektowa wraz ze STWiOR 7z 32.76 MB Monika Gnacy-Witt
Przedmiary 7z 273.61 KB Monika Gnacy-Witt
Informacja z otwarcia ofert pdf 400.97 KB Przemysław Olszewski
Unieważnienie postępowania_cz. 1 i 2 pdf 331.54 KB Bettina Wieczorek
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnienie cz. 1 i 2) pdf 162.65 KB Bettina Wieczorek
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 3 pdf 507.32 KB Bettina Wieczorek
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - część 3. pdf 166.43 KB Monika Gnacy-Witt
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 03 lipiec 2019 11:25 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony. środa, 03 lipiec 2019 11:25 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 18 lipiec 2019 13:10 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 18 lipiec 2019 14:11 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19 lipiec 2019 14:28 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 31 lipiec 2019 14:26 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 08 sierpień 2019 12:10 Monika Gnacy-Witt