Numer postępowania: NZ.231.058.2019


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 18.06.2019r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
SIWZ pdf 324.75 KB Bettina Wieczorek
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 209.57 KB Bettina Wieczorek
Załączniki 1-5 do SIWZ odt 232.47 KB Bettina Wieczorek
Wzór umowy pdf 264.79 KB Bettina Wieczorek
Załączniki do umowy zip 860.10 KB Bettina Wieczorek
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pdf 323.21 KB Bettina Wieczorek
Przedmiary zip 417.07 KB Bettina Wieczorek
STWIORB zip 752.46 KB Bettina Wieczorek
Załącznik nr 7 do SIWZ_Projekt architektoniczny_cz.1 7z 5.53 MB Bettina Wieczorek
Załącznik nr 7 do SIWZ_Projekt architektoniczny_cz.2 7z 12.59 MB Bettina Wieczorek
Załącznik nr 7 do SIWZ_Projekt zagospodarowania terenu 7z 4.57 MB Bettina Wieczorek
Informacja z otwarcia ofert pdf 414.10 KB Bettina Wieczorek
Unieważnienie postępowania pdf 487.83 KB Bettina Wieczorek
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnienie) pdf 159.41 KB Bettina Wieczorek
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 03 czerwiec 2019 16:06 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 03 czerwiec 2019 16:06 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 03 czerwiec 2019 16:07 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 03 czerwiec 2019 16:07 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 03 czerwiec 2019 16:07 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 03 czerwiec 2019 16:08 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 03 czerwiec 2019 16:08 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 03 czerwiec 2019 16:09 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 czerwiec 2019 16:09 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 czerwiec 2019 16:10 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 czerwiec 2019 16:13 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 czerwiec 2019 16:16 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 03 czerwiec 2019 16:17 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 03 czerwiec 2019 16:19 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 03 czerwiec 2019 16:20 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 18 czerwiec 2019 12:11 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 26 czerwiec 2019 11:37 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 26 czerwiec 2019 11:39 Bettina Wieczorek