Numer postępowania: NZ.231.053.2019


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 22.05.2019r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 228.79 KB Sabina Skomro
SIWZ pdf 682.48 KB Sabina Skomro
załączniki do SIWZ odt 211.00 KB Sabina Skomro
Wzór umowy z załącznikami pdf 1.73 MB Sabina Skomro
Przedmiary 7z 1.00 MB Sabina Skomro
STWiOR pdf 591.44 KB Sabina Skomro
Informacja z otwarcia ofert pdf 354.87 KB Sabina Skomro
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 399.43 KB Sabina Skomro
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 161.20 KB Sabina Skomro
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 07 maj 2019 12:40 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 22 maj 2019 12:23 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 24 maj 2019 10:42 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 29 maj 2019 11:49 Sabina Skomro