Numer postępowania: NZ.231.032.2019


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 15.05.2019r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 235.72 KB Monika Gnacy-Witt
SIWZ pdf 418.17 KB Monika Gnacy-Witt
Wzór umowy wraz z załącznikami pdf 335.58 KB Monika Gnacy-Witt
Dokumentacja techniczna wraz ze STWiORB 7z 26.44 MB Monika Gnacy-Witt
Przedmiar 7z 136.65 KB Monika Gnacy-Witt
Załączniki 1-4 do SIWZ odt 32.24 KB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. pdf 119.95 KB Monika Gnacy-Witt
Zmiana treści SIWZ. pdf 971.25 KB Monika Gnacy-Witt
Zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ. odt 28.91 KB Monika Gnacy-Witt
Zmieniony wzór umowy. pdf 335.59 KB Monika Gnacy-Witt
Zmiana treści SIWZ. pdf 331.19 KB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 pdf 112.45 KB Przemysław Olszewski
Zmiana terminu pdf 439.77 KB Przemysław Olszewski
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 112.85 KB Monika Gnacy-Witt
Zmiana treści SIWZ. pdf 467.87 KB Monika Gnacy-Witt
Wyjaśnienia treści SIWZ pdf 836.73 KB Monika Gnacy-Witt
Zmieniony załącznik nr 1 i 2 do SIWZ odt 28.32 KB Monika Gnacy-Witt
Warunki dt. zabezpieczeń 7z 15.53 MB Monika Gnacy-Witt
Zmieniony przedmiar 7z 135.35 KB Monika Gnacy-Witt
Informacja z otwarcia ofert pdf 464.92 KB Przemysław Olszewski
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. pdf 911.53 KB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. pdf 163.90 KB Monika Gnacy-Witt
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 03 kwiecień 2019 09:24 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony. środa, 03 kwiecień 2019 09:27 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 03 kwiecień 2019 09:46 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 08 kwiecień 2019 15:02 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 kwiecień 2019 10:28 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 11 kwiecień 2019 13:08 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 11 kwiecień 2019 13:13 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 18 kwiecień 2019 12:15 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 25 kwiecień 2019 13:47 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 29 kwiecień 2019 09:25 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 15 maj 2019 12:07 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 07 czerwiec 2019 12:11 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 17 czerwiec 2019 14:39 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 17 czerwiec 2019 15:01 Monika Gnacy-Witt