Numer postępowania: NZ.231.039.2019


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 12.04.2019r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 241.25 KB Bettina Wieczorek
SIWZ pdf 400.05 KB Bettina Wieczorek
Załączniki do SIWZ odt 58.06 KB Bettina Wieczorek
Wzór umowy pdf 173.96 KB Bettina Wieczorek
Załączniki do umowy w tym wykazy budynków i STWIOU 7z 578.61 KB Bettina Wieczorek
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pdf 315.61 KB Bettina Wieczorek
Zmiana SIWZ_2019.04.03 pdf 775.31 KB Bettina Wieczorek
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu_2019.04.03 pdf 121.50 KB Bettina Wieczorek
Wyjaśnienie SIWZ_2019.04.04 pdf 450.18 KB Bettina Wieczorek
Informacja z otwarcia ofert pdf 452.88 KB Iwona Lichosik
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 687.25 KB Przemysław Olszewski
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - cz. 1, 2 i 3 pdf 163.83 KB Bettina Wieczorek
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 29 marzec 2019 14:24 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony. piątek, 29 marzec 2019 14:25 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony. piątek, 29 marzec 2019 14:26 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 03 kwiecień 2019 11:29 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 04 kwiecień 2019 15:00 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 12 kwiecień 2019 12:45 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 02 maj 2019 12:33 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 17 maj 2019 12:51 Bettina Wieczorek