Numer postępowania: NZ.231.034.2019


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 09.04.2019r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 252.32 KB Iwona Lichosik
SIWZ pdf 297.41 KB Iwona Lichosik
załączniki nr 1-4 do SIWZ odt 193.37 KB Iwona Lichosik
Wzór umowy z załącznikami 7z 180.11 KB Iwona Lichosik
przedmiar robót 7z 51.62 KB Iwona Lichosik
wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych doc 301.50 KB Iwona Lichosik
Informacja z otwarcia ofert pdf 542.92 KB Iwona Lichosik
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 628.93 KB Iwona Lichosik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 148.34 KB Iwona Lichosik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 25 marzec 2019 15:02 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25 marzec 2019 15:03 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 09 kwiecień 2019 11:25 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 18 kwiecień 2019 10:28 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 30 kwiecień 2019 14:57 Iwona Lichosik