Numer postępowania: NZ.231.038.2019


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 09.04.2019r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu 38 pdf 192.78 KB Jacek Świerczyński
SIWZ pdf 721.92 KB Jacek Świerczyński
STWiOR pdf 590.79 KB Jacek Świerczyński
Szkic lokalu, aranżacja 7z 1.63 MB Jacek Świerczyński
Założenia strukturalne pdf 464.64 KB Jacek Świerczyński
Zdjęcia 7z 35.12 MB Jacek Świerczyński
Przedmiary robót 7z 119.10 KB Jacek Świerczyński
Załaczniki 1-4 do SIWZ odt 204.61 KB Jacek Świerczyński
Wzór umowy z załącznikami pdf 1.82 MB Jacek Świerczyński
Informacja z otwarcia ofert pdf 423.09 KB Sabina Skomro
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 392.56 KB Sabina Skomro
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 163.27 KB Sabina Skomro
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 25 marzec 2019 09:52 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 25 marzec 2019 09:53 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 25 marzec 2019 09:54 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 25 marzec 2019 09:54 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 25 marzec 2019 09:56 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 25 marzec 2019 09:56 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 25 marzec 2019 09:57 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 25 marzec 2019 09:57 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 25 marzec 2019 09:59 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 25 marzec 2019 10:01 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25 marzec 2019 10:01 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25 marzec 2019 14:53 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 09 kwiecień 2019 11:48 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 26 kwiecień 2019 09:43 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 07 maj 2019 12:45 Sabina Skomro