Numer postępowania: NZ.231.031.2019


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 28.03.2019r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu 31 pdf 194.29 KB Jacek Świerczyński
SIWZ z załącznikami 7z 802.66 KB Jacek Świerczyński
Wzór umowy z załącznikami pdf 752.44 KB Jacek Świerczyński
ekspertyza budowlana pdf 3.56 MB Jacek Świerczyński
przedmiar robót 7z 68.41 KB Jacek Świerczyński
zdjęcia 7z 29.74 MB Jacek Świerczyński
Zmiana treści SIWZ z dnia 18.03.2019r pdf 273.18 KB Jacek Świerczyński
Informacja z otwarcia ofert pdf 367.85 KB Jacek Świerczyński
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 433.01 KB Sabina Skomro
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 162.45 KB Sabina Skomro
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 13 marzec 2019 14:37 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 13 marzec 2019 14:37 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 13 marzec 2019 14:38 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 13 marzec 2019 14:38 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 13 marzec 2019 14:39 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 13 marzec 2019 14:39 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony. środa, 13 marzec 2019 14:40 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 18 marzec 2019 12:31 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 28 marzec 2019 12:53 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 12 kwiecień 2019 11:34 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 18 kwiecień 2019 11:45 Sabina Skomro