Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 28.02.2019r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 237.39 KB Monika Gnacy-Witt
SIWZ pdf 394.35 KB Monika Gnacy-Witt
Załącznik 1-4 do SIWZ. odt 33.00 KB Monika Gnacy-Witt
Wzór umowy wraz z załącznikami 7z 147.33 KB Monika Gnacy-Witt
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pdf 315.83 KB Monika Gnacy-Witt
Informacja z otwarcia ofert. pdf 432.16 KB Monika Gnacy-Witt
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. pdf 535.54 KB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. pdf 164.11 KB Monika Gnacy-Witt
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 20 luty 2019 15:03 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 28 luty 2019 12:44 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 marzec 2019 14:38 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 03 kwiecień 2019 10:07 Monika Gnacy-Witt