Numer postępowania: NZ.231.024.2019


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 28.02.2019r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu 24 pdf 195.98 KB Jacek Świerczyński
SIWZ pdf 760.58 KB Jacek Świerczyński
Załaczniki do SIWZ doc 82.50 KB Jacek Świerczyński
Umowa pdf 880.33 KB Jacek Świerczyński
Przedmiary 7z 98.13 KB Jacek Świerczyński
Dokumentacja projektowa wraz z STWiORB 7z 8.61 MB Jacek Świerczyński
Informacja z otwarcia ofert. pdf 486.36 KB Monika Gnacy-Witt
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 587.33 KB Przemysław Olszewski
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 161.72 KB Przemysław Olszewski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 11 luty 2019 13:56 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 28 luty 2019 12:45 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 18 kwiecień 2019 14:24 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 02 maj 2019 12:43 Przemysław Olszewski