Numer postępowania: NZ.231.017.2019


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 14.02.2019r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 30 styczeń 2019 15:09 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30 styczeń 2019 15:10 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30 styczeń 2019 15:18 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30 styczeń 2019 15:19 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30 styczeń 2019 15:21 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30 styczeń 2019 15:21 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30 styczeń 2019 15:28 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30 styczeń 2019 15:29 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony. środa, 30 styczeń 2019 15:31 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 14 luty 2019 11:34 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 13 marzec 2019 08:27 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 03 kwiecień 2019 13:45 Iwona Lichosik