Numer postępowania: NZ.231.016.2019


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 31.01.2019r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 260.38 KB Iwona Lichosik
SIWZ pdf 415.25 KB Iwona Lichosik
załączniki nr 1-4 do SIWZ odt 203.65 KB Iwona Lichosik
Wzór umowy z załącznikami 7z 223.12 KB Iwona Lichosik
Informacja z otwarcia ofert pdf 413.58 KB Przemysław Olszewski
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 472.88 KB Iwona Lichosik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 163.01 KB Przemysław Olszewski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 23 styczeń 2019 16:12 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 31 styczeń 2019 09:28 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 31 styczeń 2019 13:33 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 14 luty 2019 14:40 Przemysław Olszewski