Numer postępowania: NZ.231.072.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 19.11.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 300.77 KB Marzena Krakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pdf 421.90 KB Marzena Krakowska
Załączniki od 1 do 4 do SIWZ odt 204.61 KB Marzena Krakowska
Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy wraz z załącznikami 7z 173.48 KB Marzena Krakowska
Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy powierzenia danych doc 300.50 KB Marzena Krakowska
Informacja z otwarcia ofert z 19.11.2018 pdf 371.37 KB Sabina Skomro
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 29.11.2018r. pdf 446.86 KB Marzena Krakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 12.12.2018r. pdf 136.85 KB Marzena Krakowska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 09 listopad 2018 15:27 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony. piątek, 09 listopad 2018 15:27 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 19 listopad 2018 11:24 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 29 listopad 2018 12:26 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 12 grudzień 2018 13:41 Marzena Krakowska