Numer postępowania: NZ.231.146.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 23.11.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 291.10 KB Iwona Lichosik
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pdf 355.23 KB Iwona Lichosik
Załączniki nr 1-5 do SIWZ odt 281.04 KB Iwona Lichosik
Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy wraz z załącznikami pdf 430.12 KB Iwona Lichosik
Załącznik nr 7 do SIWZ Projekt budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi 7z 18.76 MB Iwona Lichosik
Załącznik nr 8 do SIWZ Przedmiary robót 7z 1.04 MB Iwona Lichosik
Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja zdjęciowa 7z 17.48 MB Iwona Lichosik
Załącznik nr 7 do SIWZ STWiORB pdf 1,017.53 KB Iwona Lichosik
Informacja z otwarcia ofert z dnia 23.11.2018r. pdf 339.88 KB Marzena Krakowska
Unieważnienie postępowania pdf 363.64 KB Iwona Lichosik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 147.35 KB Iwona Lichosik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 07 listopad 2018 14:54 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 07 listopad 2018 14:54 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 07 listopad 2018 14:55 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 07 listopad 2018 14:56 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony. środa, 07 listopad 2018 14:57 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 23 listopad 2018 14:37 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 17 styczeń 2019 08:56 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30 styczeń 2019 13:01 Iwona Lichosik