Numer postępowania: NZ.231.118.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 17.09.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 241.64 KB Iwona Lichosik
SIWZ pdf 690.54 KB Iwona Lichosik
załączniki nr 1-4 do SIWZ odt 31.78 KB Iwona Lichosik
Wzór umowy z załącznikami pdf 619.85 KB Iwona Lichosik
wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pdf 734.34 KB Iwona Lichosik
przedmiar robót 7z 31.18 KB Iwona Lichosik
Informacja z otwarcia ofert pdf 399.21 KB Przemysław Olszewski
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 460.29 KB Przemysław Olszewski
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 143.36 KB Iwona Lichosik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 30 sierpień 2018 14:49 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 17 wrzesień 2018 12:17 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 04 październik 2018 13:25 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 17 październik 2018 10:25 Iwona Lichosik