Numer postępowania: NZ.231.093.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 24.08.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 224.24 KB Iwona Lichosik
SIWZ pdf 676.51 KB Iwona Lichosik
załączniki nr 1-3 do SIWZ odt 29.30 KB Iwona Lichosik
Wzór umowy z załącznikami 7z 1,010.13 KB Iwona Lichosik
STWiOR doc 146.00 KB Iwona Lichosik
przedmiar robót 7z 46.81 KB Iwona Lichosik
Informacja z otwarcia ofert pdf 391.88 KB Iwona Lichosik
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 501.33 KB Iwona Lichosik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 146.83 KB Iwona Lichosik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 09 sierpień 2018 14:24 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 24 sierpień 2018 12:01 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 03 wrzesień 2018 14:54 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 12 wrzesień 2018 14:08 Iwona Lichosik