Numer postępowania: NZ.231.114.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 20.08.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 236.00 KB Monika Gnacy-Witt
SIWZ pdf 406.82 KB Monika Gnacy-Witt
Załączniki 1-4 do SIWZ doc 80.50 KB Monika Gnacy-Witt
Wzór umowy wraz z załącznikami pdf 412.28 KB Monika Gnacy-Witt
Dokumentacja projektowa wraz ze STWiORB 7z 14.83 MB Monika Gnacy-Witt
Przedmiary 7z 188.94 KB Monika Gnacy-Witt
Informacja z otwarcia ofert pdf 378.42 KB Przemysław Olszewski
Unieważnienie postępowania pdf 446.11 KB Przemysław Olszewski
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 160.56 KB Przemysław Olszewski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 01 sierpień 2018 14:38 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 20 sierpień 2018 12:34 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 28 sierpień 2018 14:14 Przemysław Olszewski