Numer postępowania: NZ.231.101.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 02.08.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 330.51 KB Marzena Krakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pdf 359.16 KB Marzena Krakowska
Załączniki nr 1 do nr 5 do SIWZ odt 281.69 KB Marzena Krakowska
Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy wraz z załącznikami pdf 427.72 KB Marzena Krakowska
Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi 7z 18.76 MB Marzena Krakowska
Załącznik nr 7 do SIWZ - STWiORB pdf 1,017.53 KB Marzena Krakowska
Załącznik nr 8 do SIWZ - Przedmiary robót 7z 1.04 MB Marzena Krakowska
Załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja zdjęciowa 7z 17.48 MB Marzena Krakowska
Informacja z otwarcia ofert pdf 297.16 KB Iwona Lichosik
Unieważnienie postępowania z dnia 23.08.2018r. pdf 432.71 KB Marzena Krakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnieniu z dnia 27.08.2018r. pdf 151.44 KB Marzena Krakowska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 18 lipiec 2018 12:51 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 02 sierpień 2018 13:46 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 23 sierpień 2018 14:27 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 27 sierpień 2018 15:06 Marzena Krakowska