Numer postępowania: NZ.231.088.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 27.07.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 245.96 KB Iwona Lichosik
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ pdf 710.18 KB Iwona Lichosik
załączniki nr 1-4 do SIWZ odt 33.07 KB Iwona Lichosik
Wzór umowy z załącznikami pdf 700.42 KB Iwona Lichosik
Dokumentacja (mapa, opis techniczny, przekrój, rzut) 7z 859.24 KB Iwona Lichosik
przedmiar robót 7z 217.38 KB Iwona Lichosik
Informacja z otwarcia ofert pdf 404.39 KB Iwona Lichosik
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 564.72 KB Iwona Lichosik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 145.44 KB Iwona Lichosik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 12 lipiec 2018 12:57 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 12 lipiec 2018 12:58 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 27 lipiec 2018 13:07 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 06 sierpień 2018 12:28 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 22 sierpień 2018 12:28 Iwona Lichosik