Numer postępowania: NZ.231.081.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 26.07.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 258.04 KB Iwona Lichosik
SIWZ pdf 716.66 KB Iwona Lichosik
załączniki nr 1-4 do SIWZ odt 33.42 KB Iwona Lichosik
Wzory umów wraz z załącznikami dla części 1 i 2 7z 1.59 MB Iwona Lichosik
przedmiary robót dla części 1 i 2 7z 70.34 KB Iwona Lichosik
wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pdf 733.53 KB Iwona Lichosik
Informacja z otwarcia ofert pdf 476.37 KB Iwona Lichosik
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 1 pdf 557.77 KB Iwona Lichosik
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 2 pdf 571.12 KB Iwona Lichosik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 149.07 KB Iwona Lichosik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 11 lipiec 2018 14:22 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 26 lipiec 2018 11:13 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 17 sierpień 2018 12:15 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 20 sierpień 2018 14:44 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 03 wrzesień 2018 09:02 Iwona Lichosik