Numer postępowania: NZ.231.095.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 25.07.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 236.00 KB Monika Gnacy-Witt
SIWZ pdf 405.82 KB Monika Gnacy-Witt
Załączniki 1-4 do SIWZ doc 80.50 KB Monika Gnacy-Witt
Wzór umowy wraz z załącznikami pdf 412.18 KB Monika Gnacy-Witt
Dokumentacja projektowa wraz ze STWiORB 7z 14.82 MB Monika Gnacy-Witt
Przedmiary 7z 188.94 KB Monika Gnacy-Witt
Zmiana treści SIWZ pdf 411.77 KB Monika Gnacy-Witt
Zmieniony opis techniczny. pdf 4.03 MB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. pdf 120.00 KB Monika Gnacy-Witt
Zmiana treści SIWZ. pdf 1,000.07 KB Monika Gnacy-Witt
Zmieniony Wzór umowy wraz z załącznikami. pdf 395.65 KB Monika Gnacy-Witt
Unieważnienie postępowania. pdf 306.92 KB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. pdf 160.00 KB Monika Gnacy-Witt
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 10 lipiec 2018 11:43 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 12 lipiec 2018 14:18 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 16 lipiec 2018 11:44 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 25 lipiec 2018 09:41 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 25 lipiec 2018 12:59 Monika Gnacy-Witt