Numer postępowania: NZ.231.096.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 23.07.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 236.00 KB Monika Gnacy-Witt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pdf 414.04 KB Monika Gnacy-Witt
Załączniki nr 1-4 do SIWZ odt 34.53 KB Monika Gnacy-Witt
STWiOR pdf 1.78 MB Monika Gnacy-Witt
Przedmiar robót 7z 233.90 KB Monika Gnacy-Witt
Mapa jpg 455.46 KB Monika Gnacy-Witt
Wzór umowy wraz z załącznikami pdf 506.00 KB Monika Gnacy-Witt
Unieważnienie postępowania pdf 318.67 KB Iwona Lichosik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 127.01 KB Iwona Lichosik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 06 lipiec 2018 13:47 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 23 lipiec 2018 11:54 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 23 lipiec 2018 12:07 Iwona Lichosik