Numer postępowania: NZ.231.061.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 09.07.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 236.00 KB Sabina Skomro
SIWZ pdf 657.71 KB Sabina Skomro
załączniki do SIWZ odt 212.68 KB Sabina Skomro
STWiOR doc 111.50 KB Sabina Skomro
Wzór umowy z załącznikami pdf 1.77 MB Sabina Skomro
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pdf 733.48 KB Sabina Skomro
przedmiary część 1 7z 1.41 MB Sabina Skomro
przedmiary część 2 7z 1,008.56 KB Sabina Skomro
Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ z 27.06.2018 pdf 661.51 KB Sabina Skomro
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 27.06.2018 pdf 116.00 KB Sabina Skomro
Informacja z otwarcia ofert z 11.07.2018 pdf 495.60 KB Sabina Skomro
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z 07.08.2018 pdf 744.74 KB Sabina Skomro
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 163.00 KB Sabina Skomro
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 22 czerwiec 2018 07:56 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 27 czerwiec 2018 10:43 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 11 lipiec 2018 11:50 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 07 sierpień 2018 10:23 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 21 sierpień 2018 08:29 Sabina Skomro