Numer postępowania: NZ.231.080.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 06.07.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.

 

Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 260.00 KB Monika Gnacy-Witt
SIWZ pdf 412.69 KB Monika Gnacy-Witt
Załączniki 1(a,b,c)-4 do SIWZ doc 127.00 KB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 5 - Wzory umów wraz z załącznikami 7z 698.59 KB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 6 - Dokumentacja projektowa 7z 34.89 MB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 7 - Przedmiary robót. 7z 820.23 KB Monika Gnacy-Witt
Unieważnienie postępowania pdf 469.17 KB Przemysław Olszewski
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 164.00 KB Przemysław Olszewski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 czerwiec 2018 13:56 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 06 lipiec 2018 14:19 Przemysław Olszewski