Numer postępowania: NZ.231.045.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 14.05.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 227.50 KB Iwona Lichosik
SIWZ pdf 400.12 KB Iwona Lichosik
Załączniki do SIWZ odt 200.18 KB Iwona Lichosik
Wzór umowy z załącznikami 7z 258.88 KB Iwona Lichosik
Dokumentacja projektowa cz1 7z 11.46 MB Iwona Lichosik
Dokumentacja projektowa cz2 7z 4.96 MB Iwona Lichosik
Przedmiary robót 7z 250.00 KB Iwona Lichosik
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 08.05.2018r. pdf 414.23 KB Iwona Lichosik
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08.05.2018r. pdf 75.47 KB Iwona Lichosik
Informacja z otwarcia ofert pdf 354.73 KB Iwona Lichosik
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 458.81 KB Iwona Lichosik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 143.89 KB Iwona Lichosik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 24 kwiecień 2018 14:28 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 08 maj 2018 13:41 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 14 maj 2018 13:27 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 25 maj 2018 13:02 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 14 czerwiec 2018 14:10 Iwona Lichosik