Numer postępowania: NZ.231.047.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 10.05.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 228.00 KB Monika Gnacy-Witt
SIWZ pdf 373.03 KB Monika Gnacy-Witt
Załączniki do SIWZ 1-3 odt 29.11 KB Monika Gnacy-Witt
Wzór umowy z załącznikami 7z 250.54 KB Monika Gnacy-Witt
Przedmiar 7z 43.74 KB Monika Gnacy-Witt
STWiOR rtf 21.86 KB Monika Gnacy-Witt
Informacja z otwarcia ofert z dnia 10.05.2018 pdf 491.38 KB Monika Gnacy-Witt
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty z dn. 24.05.2018 r. pdf 858.53 KB Monika Gnacy-Witt
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25.05.2018 r. pdf 633.77 KB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. pdf 160.00 KB Monika Gnacy-Witt
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 24 kwiecień 2018 12:37 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 10 maj 2018 13:01 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 24 maj 2018 13:51 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 25 maj 2018 12:47 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 05 czerwiec 2018 08:56 Monika Gnacy-Witt