Numer postępowania: NZ.231.013.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 19.04.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 333.81 KB Marzena Krakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pdf 1.07 MB Marzena Krakowska
Załącznik nr 1 do 5 do SIWZ odt 205.13 KB Marzena Krakowska
Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy wraz z załącznikami pdf 369.98 KB Marzena Krakowska
Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt budowlany ( w tym STWiOR), Decyzja nr 623/17 - część 1 7z 11.66 MB Marzena Krakowska
Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt budowlany ( w tym STWiOR), Decyzja nr 623/17 - część 2 7z 12.49 MB Marzena Krakowska
Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt budowlany ( w tym STWiOR), Decyzja nr 623/17 - część 3 7z 7.62 MB Marzena Krakowska
Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt budowlany ( w tym STWiOR), Decyzja nr 623/17 - część 4 7z 6.80 MB Marzena Krakowska
Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt budowlany ( w tym STWiOR), Decyzja nr 623/17 - część 5 7z 7.14 MB Marzena Krakowska
Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt budowlany ( w tym STWiOR), Decyzja nr 623/17 - część 6 7z 8.52 MB Marzena Krakowska
Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt budowlany ( w tym STWiOR), Decyzja nr 623/17 - część 7 7z 7.92 MB Marzena Krakowska
Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt budowlany ( w tym STWiOR), Decyzja nr 623/17 - część 8 7z 9.42 MB Marzena Krakowska
Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt budowlany ( w tym STWiOR), Decyzja nr 623/17 - część 9 7z 9.05 MB Marzena Krakowska
Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt budowlany ( w tym STWiOR), Decyzja nr 623/17 - część 10 7z 6.21 MB Marzena Krakowska
Załącznik nr 8 do SIWZ - Przedmiary robót 7z 1,008.11 KB Marzena Krakowska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.04.2018r. pdf 85.78 KB Iwona Lichosik
Zmiana treści SIWZ z dnia 09.04.2018r. pdf 754.25 KB Iwona Lichosik
Załącznik do pisma Zmiana treści SIWZ z dnia 09.04.2018r. kotłownia_rysunek3 pdf 470.01 KB Iwona Lichosik
Informacja z otwarcia ofert z dnia 19.04.2018r. pdf 386.54 KB Iwona Lichosik
Unieważnienie postępowania pdf 310.99 KB Iwona Lichosik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 140.94 KB Iwona Lichosik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 29 marzec 2018 14:56 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 29 marzec 2018 14:58 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 29 marzec 2018 14:58 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 29 marzec 2018 14:58 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 29 marzec 2018 14:59 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 29 marzec 2018 14:59 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 29 marzec 2018 15:00 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 29 marzec 2018 15:01 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 29 marzec 2018 15:01 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 29 marzec 2018 15:02 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 29 marzec 2018 15:02 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 29 marzec 2018 15:03 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 marzec 2018 15:04 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 09 kwiecień 2018 12:08 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 19 kwiecień 2018 12:18 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 07 maj 2018 14:43 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 09 maj 2018 15:45 Iwona Lichosik