Numer postępowania: NZ.231.026.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 23.03.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.

 

Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wzór umowy 7z 48.75 MB Przemysław Olszewski
Załączniki nr 1-4 do SIWZ doc 235.50 KB Przemysław Olszewski
SIWZ pdf 408.24 KB Przemysław Olszewski
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 258.43 KB Przemysław Olszewski
Wyjaśnienia do SIWZ pdf 904.62 KB Przemysław Olszewski
Informacja z otwarcia ofert z dnia 23.03.2018 r. pdf 426.76 KB Monika Gnacy-Witt
Unieważnienie postępowania cz. 1 pdf 259.70 KB Przemysław Olszewski
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz 2 i 3 pdf 551.29 KB Przemysław Olszewski
informacja o wykluczeniu Wykonawcy i odrzuceniu oferty pdf 528.23 KB Przemysław Olszewski
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz 4 pdf 445.56 KB Przemysław Olszewski
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 164.00 KB Przemysław Olszewski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 15 marzec 2018 14:34 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 15 marzec 2018 14:35 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 15 marzec 2018 14:37 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 15 marzec 2018 14:37 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 15 marzec 2018 14:38 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 15 marzec 2018 14:59 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 15 marzec 2018 14:59 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 20 marzec 2018 10:35 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 20 marzec 2018 11:16 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 23 marzec 2018 12:52 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 27 marzec 2018 14:07 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 11 kwiecień 2018 11:41 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 15 maj 2018 14:07 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 11 maj 2020 10:00 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 11 maj 2020 10:00 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 11 maj 2020 10:01 Przemysław Olszewski