Numer postępowania: NZ.231.025.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 26.03.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 240.58 KB Iwona Lichosik
SIWZ pdf 439.11 KB Iwona Lichosik
załączniki do SIWZ odt 28.19 KB Iwona Lichosik
Wzór umowy z załącznikami doc 402.00 KB Iwona Lichosik
przedmiar robót 7z 29.11 KB Iwona Lichosik
Informacja z otwarcia ofert z dnia 26.03.2018 pdf 359.29 KB Iwona Lichosik
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 476.44 KB Iwona Lichosik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 142.39 KB Iwona Lichosik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 09 marzec 2018 14:28 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 26 marzec 2018 11:07 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 11 maj 2018 13:04 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 18 maj 2018 08:16 Iwona Lichosik