Numer postępowania: NZ.231.005.2018


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 05.02.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 424.84 KB Sabina Skomro
SIWZ pdf 938.79 KB Sabina Skomro
załączniki do SIWZ odt 31.69 KB Sabina Skomro
przedmiary część 1 7z 33.86 KB Sabina Skomro
przedmiary część 2 7z 25.48 KB Sabina Skomro
wzór umowy z załącznikami dla części 1 doc 440.00 KB Sabina Skomro
wzór umowy z załącznikami dla części 2 doc 440.00 KB Sabina Skomro
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 24.01.2018 pdf 216.22 KB Sabina Skomro
Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ z 24.01.2018 pdf 479.20 KB Sabina Skomro
zdjęcia - część 1 7z 32.86 MB Sabina Skomro
zdjęcia - część 2 7z 30.48 MB Sabina Skomro
zdjęcia - część 2 7z 22.16 MB Sabina Skomro
Wyjaśnienie treści Specyfikacji z 07.02.2018 pdf 363.25 KB Sabina Skomro
Informacja z otwarcia ofert z 13.02.2018 pdf 402.67 KB Sabina Skomro
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z 09.03.2018 pdf 620.49 KB Sabina Skomro
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 162.09 KB Sabina Skomro
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 18 styczeń 2018 08:55 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 styczeń 2018 08:58 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 24 styczeń 2018 11:57 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 24 styczeń 2018 11:58 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 24 styczeń 2018 12:04 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 24 styczeń 2018 12:05 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 07 luty 2018 11:11 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 13 luty 2018 13:23 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 09 marzec 2018 13:48 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 20 marzec 2018 10:55 Sabina Skomro