Numer postępowania: NZ.231.150.2017


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 05.01.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 28.12.2017 pdf 249.35 KB Iwona Lichosik
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) odt 330.83 KB Iwona Lichosik
Wzór umowy z załącznikami 7z 56.93 KB Iwona Lichosik
przedmiar robót 7z 55.26 KB Iwona Lichosik
Informacja z otwarcia ofert z dnia 05.01.2018 pdf 373.70 KB Iwona Lichosik
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19.01.2018 pdf 394.86 KB Iwona Lichosik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 01.02.2018 pdf 145.91 KB Iwona Lichosik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 28 grudzień 2017 13:27 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 05 styczeń 2018 11:12 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19 styczeń 2018 09:46 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 01 luty 2018 14:46 Iwona Lichosik