umer postępowania: NZ.231.151.2017


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 08.01.2018r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 301.98 KB Marzena Krakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) odt 342.06 KB Marzena Krakowska
Wzór umowy wraz z załącznikami 7z 58.69 KB Marzena Krakowska
Plany sytuacyjne z planowanym zakresem prac pdf 24.57 MB Marzena Krakowska
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ pdf 3.33 MB Bettina Wieczorek
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu pdf 124.48 KB Bettina Wieczorek
Zmieniony formularz ofertowy odt 212.33 KB Bettina Wieczorek
Zmiana SIWZ_2018.01.10 pdf 610.08 KB Bettina Wieczorek
Zapytanie i wyjaśnienia SIWZ_2018.01.11 pdf 512.17 KB Bettina Wieczorek
Informacja z otwarcia ofert pdf 418.90 KB Bettina Wieczorek
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 08.02.2018 r. pdf 811.69 KB Bettina Wieczorek
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 159.80 KB Bettina Wieczorek
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 22 grudzień 2017 17:32 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 22 grudzień 2017 17:36 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 22 grudzień 2017 17:37 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 22 grudzień 2017 18:25 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 04 styczeń 2018 15:03 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 10 styczeń 2018 14:08 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 11 styczeń 2018 12:42 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 12 styczeń 2018 12:09 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 08 luty 2018 15:03 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 20 luty 2018 11:05 Bettina Wieczorek