Numer postępowania: NZ.231.136.2017

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Pełna nazwa postępowania: Świadczenie usług oróżniania lokali, przeprowadzek oraz usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych

Termin składania ofert: 21.12.2017r. do godz. 08.45

Termin otwarcia ofert: 21.12.2017r. godz. 09.00

Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.

Załączniki do ogłoszenia zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 251.30 KB Bettina Wieczorek
SIWZ doc 551.00 KB Bettina Wieczorek
Elektroniczna wersja JEDZ (xml, pdf) zip 96.92 KB Bettina Wieczorek
Formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia JEDZ w wersji edytowalnej doc 133.00 KB Bettina Wieczorek
umowa na opróżnienia i przeprowadzki 7z 227.31 KB Bettina Wieczorek
umowa na odpady porzucone 7z 74.24 KB Bettina Wieczorek
Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 20.11.2017 r. pdf 275.78 KB Bettina Wieczorek
Wyjaśnienia do SIWZ_1 pdf 904.86 KB Bettina Wieczorek
Informacja z otwarcia ofert z 21.12.2017 r. pdf 432.01 KB Jacek Świerczyński
Wynik postępowania pdf 717.04 KB Bettina Wieczorek
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP w dniu 19.01.2018 r. pdf 2.74 MB Bettina Wieczorek
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 19.01.2018 r. pdf 7.04 MB Bettina Wieczorek
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 15 listopad 2017 10:45 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony. środa, 15 listopad 2017 10:53 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 20 listopad 2017 15:02 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 21 listopad 2017 13:04 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 grudzień 2017 14:12 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 21 grudzień 2017 14:12 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 04 styczeń 2018 10:18 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19 styczeń 2018 13:29 Bettina Wieczorek