Numer postępowania: NZ.231.126.2017

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 22.11.2017, godzina 08.45

Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.

Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 239.72 KB Przemysław Olszewski
SIWZ odt 338.65 KB Przemysław Olszewski
Wzór umowy 7z 271.34 KB Przemysław Olszewski
Informacja z otwarcia ofert z 22.11.2017 pdf 308.71 KB Sabina Skomro
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z 23.11.2017 pdf 398.99 KB Sabina Skomro
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 160.44 KB Przemysław Olszewski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 14 listopad 2017 07:57 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 22 listopad 2017 10:14 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 23 listopad 2017 13:44 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 30 listopad 2017 14:32 Przemysław Olszewski