Numer postępowania: NZ.231.128.2017


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 20.11.2017r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 10 listopad 2017 12:23 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 10 listopad 2017 12:24 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 10 listopad 2017 12:24 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 10 listopad 2017 12:26 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony. piątek, 10 listopad 2017 12:28 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 16 listopad 2017 09:37 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 20 listopad 2017 13:00 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 14 grudzień 2017 11:50 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 03 styczeń 2018 13:51 Iwona Lichosik