Numer postępowania: NZ.231.122.2017

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 18.10.2017, godzina 08.45

Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.

Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.p

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 232.28 KB Przemysław Olszewski
SIWZ odt 339.51 KB Przemysław Olszewski
Wzór umowy 7z 506.81 KB Przemysław Olszewski
Załącznik nr 6 do SIWZ cz 1 7z 92.15 MB Przemysław Olszewski
Załącznik nr 6 do SIWZ cz 2 7z 58.59 MB Przemysław Olszewski
Załącznik nr 6 do SIWZ cz 3 7z 79.09 MB Przemysław Olszewski
Zmiana SIWZ pdf 420.72 KB Przemysław Olszewski
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 108.51 KB Przemysław Olszewski
Informacja z otwarcia ofert pdf 385.41 KB Przemysław Olszewski
informacja o wykluczeniu Wykonawcy i odrzuceniu oferty pdf 1.37 MB Przemysław Olszewski
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 411.46 KB Przemysław Olszewski
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 155.06 KB Przemysław Olszewski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 29 wrzesień 2017 11:13 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 29 wrzesień 2017 11:17 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 06 październik 2017 08:35 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 18 październik 2017 12:47 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 17 listopad 2017 12:31 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 27 listopad 2017 13:41 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 20 grudzień 2017 07:43 Przemysław Olszewski