Numer postępowania: NZ.231.111.2017


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 06.10.2017r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 222.63 KB Bettina Wieczorek
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) odt 235.06 KB Bettina Wieczorek
Wzór umowy z załącznikami (załącznik nr 5 do SIWZ) 7z 73.10 KB Bettina Wieczorek
informacja z otwarcia ofert pdf 170.56 KB Jacek Świerczyński
informacja z wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 385.12 KB Jacek Świerczyński
udzielenie zamówienia pdf 156.75 KB Bettina Wieczorek
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 28 wrzesień 2017 09:43 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 06 październik 2017 12:10 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 10 październik 2017 09:41 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 16 październik 2017 13:07 Bettina Wieczorek