Numer postępowania: NZ.231.113.2017


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 06.10.2017r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu z 21.09.2017 pdf 226.41 KB Iwona Lichosik
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) odt 339.30 KB Iwona Lichosik
Wzór umowy wraz z załącznikami 7z 254.32 KB Iwona Lichosik
Przedmiar robót 7z 21.88 KB Iwona Lichosik
Unieważnienie pdf 230.63 KB Jacek Świerczyński
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z 09.10.2017 pdf 130.87 KB Iwona Lichosik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 wrzesień 2017 12:02 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 wrzesień 2017 12:02 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 wrzesień 2017 12:03 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 wrzesień 2017 12:03 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 wrzesień 2017 12:08 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 06 październik 2017 13:34 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 09 październik 2017 13:21 Iwona Lichosik