Numer postępowania: NZ.231.80.2017


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 20.09.2017r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu z 12.09.2017 pdf 252.89 KB Iwona Lichosik
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) odt 330.35 KB Iwona Lichosik
Wzór umowy wraz z załącznikami 7z 113.25 KB Iwona Lichosik
Informacja z otwarcia ofert z dnia 20.09.2017 pdf 203.07 KB Iwona Lichosik
Informacja o wyniku pdf 480.39 KB Jacek Świerczyński
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 159.08 KB Jacek Świerczyński
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 12 wrzesień 2017 14:46 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 12 wrzesień 2017 14:46 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 12 wrzesień 2017 14:46 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 12 wrzesień 2017 14:48 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 20 wrzesień 2017 10:21 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 25 wrzesień 2017 12:15 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 04 październik 2017 12:05 Jacek Świerczyński