Numer postępowania: NZ.231.105.2017

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 26.09.2017, godzina 08.45

Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.

Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.p

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 262.55 KB Marzena Krakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) odt 334.40 KB Marzena Krakowska
Wzór umowy wraz z załącznikami (załącznik nr 5 do SIWZ) 7z 254.82 KB Marzena Krakowska
Przedmiary robót (załącznik nr 6 do SIWZ) 7z 124.03 KB Marzena Krakowska
Informacja z otwarcia ofert z dnia 26.09.2017r. pdf 527.45 KB Marzena Krakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 1.29 MB Przemysław Olszewski
Informacja o unieważnieniu czynności pdf 442.34 KB Przemysław Olszewski
Informacja o powtórnym wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 460.27 KB Przemysław Olszewski
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 165.93 KB Przemysław Olszewski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 11 wrzesień 2017 14:37 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 26 wrzesień 2017 11:38 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 10 październik 2017 13:05 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 17 październik 2017 14:50 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 25 październik 2017 13:24 Przemysław Olszewski