Numer postępowania: NZ.231.101.2017


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 25.09.2017r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu z 08.09.2017 pdf 227.13 KB Iwona Lichosik
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) odt 339.00 KB Iwona Lichosik
Wzór umowy wraz z załącznikami 7z 254.03 KB Iwona Lichosik
SRWIOR doc 120.50 KB Iwona Lichosik
Przedmiary robót 7z 94.16 KB Iwona Lichosik
informacja z otwarcia ofert pdf 227.01 KB Jacek Świerczyński
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 5 pdf 354.88 KB Jacek Świerczyński
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z 16.10.2017 pdf 138.78 KB Iwona Lichosik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 08 wrzesień 2017 11:44 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 wrzesień 2017 11:44 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 wrzesień 2017 11:45 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 wrzesień 2017 11:46 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 wrzesień 2017 11:47 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 wrzesień 2017 11:50 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 25 wrzesień 2017 12:04 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 03 październik 2017 12:04 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 16 październik 2017 11:39 Iwona Lichosik