Numer postępowania: NZ.231.091.2017

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 22.09.2017, godzina 08.45

Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.

Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu z 06.09.2017 pdf 249.79 KB Aleksandra Bubik
SIWZ odt 332.75 KB Aleksandra Bubik
Wzór umowy doc 443.50 KB Aleksandra Bubik
STWIOR odt 65.58 KB Aleksandra Bubik
Załącznik 7 do SIWZ Szczecińska cz. 1 7z 172.95 KB Aleksandra Bubik
Załącznik 7 do SIWZ Górnika cz. 1 7z 207.89 KB Aleksandra Bubik
Załącznik 7 do SIWZ Kściuczyka cz. 2 7z 21.55 MB Aleksandra Bubik
Załącznik 7 do SIWZ Piastów cz. 2 7z 33.73 MB Aleksandra Bubik
Załącznik A do przedmiarów pdf 544.62 KB Aleksandra Bubik
Informacja z otwarcia ofert pdf 394.32 KB Przemysław Olszewski
informacja o wykluczeniu Wykonawcy i odrzuceniu oferty pdf 427.54 KB Przemysław Olszewski
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz 1 pdf 406.73 KB Przemysław Olszewski
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz 2 pdf 396.54 KB Przemysław Olszewski
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 160.29 KB Sabina Skomro
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 06 wrzesień 2017 14:44 Aleksandra Bubik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 06 wrzesień 2017 14:47 Aleksandra Bubik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 22 wrzesień 2017 14:08 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 19 październik 2017 14:14 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 25 październik 2017 07:18 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 05 grudzień 2017 11:26 Sabina Skomro