Numer postępowania: NZ.231.093.2017


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 18.09.2017r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu z 01.09.2017 pdf 258.25 KB Iwona Lichosik
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) odt 337.05 KB Iwona Lichosik
Wzór umowy wraz z załącznikami 7z 221.96 KB Iwona Lichosik
Dokumentacja projektowa, STWIOR 7z 9.77 MB Iwona Lichosik
Przedmiar robót 7z 1.20 MB Iwona Lichosik
Informacja z otwarcia ofert z dnia 18.09.2017 pdf 209.06 KB Iwona Lichosik
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 418.92 KB Przemysław Olszewski
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z 11.10.2017 pdf 145.36 KB Iwona Lichosik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 01 wrzesień 2017 12:36 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 01 wrzesień 2017 12:36 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 01 wrzesień 2017 12:37 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 01 wrzesień 2017 12:38 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 01 wrzesień 2017 12:38 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 wrzesień 2017 12:43 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 18 wrzesień 2017 11:25 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 28 wrzesień 2017 09:04 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 11 październik 2017 14:35 Iwona Lichosik