Numer postępowania: NZ.231.069.2017

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 24.07.2017, godzina 08.45

Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter

Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu z 07.07.2017 pdf 271.41 KB Aleksandra Bubik
SIWZ odt 337.29 KB Aleksandra Bubik
Przedmiary cz. 1 7z 1.86 MB Aleksandra Bubik
Przedmiary cz. 2 7z 1.89 MB Aleksandra Bubik
Przedmiary cz. 3 7z 1.86 MB Aleksandra Bubik
Przedmiary cz. 4 7z 29.41 MB Aleksandra Bubik
Przedmiary cz. 5 7z 29.11 MB Aleksandra Bubik
Przedmiary cz. 6 7z 611.75 KB Aleksandra Bubik
Przedmiary cz. 7 7z 29.13 MB Aleksandra Bubik
Przedmiary cz. 8 7z 30.63 MB Aleksandra Bubik
Przedmiary cz. 9 7z 29.26 MB Aleksandra Bubik
Przedmiary cz. 10 7z 23.17 MB Aleksandra Bubik
Przedmiary cz. 11 7z 1.89 MB Aleksandra Bubik
Przedmiary cz. 12 7z 34.14 MB Aleksandra Bubik
Wzór umowy wraz z załącznikami doc 443.00 KB Aleksandra Bubik
STWIOR odt 65.93 KB Aleksandra Bubik
Załącznik A do przedmiarów pdf 544.62 KB Aleksandra Bubik
Informacja z otwarcia ofert z 24.07.2017 pdf 725.09 KB Sabina Skomro
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12 z 24.08.2017 pdf 2.36 MB Sabina Skomro
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 5 pdf 377.37 KB Jacek Świerczyński
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 145.99 KB Jacek Świerczyński
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 07 lipiec 2017 14:44 Aleksandra Bubik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 24 lipiec 2017 11:52 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 24 sierpień 2017 14:19 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 14 wrzesień 2017 14:27 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 wrzesień 2017 09:06 Jacek Świerczyński