Numer postępowania: NZ.231.068.2017

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 18.07.2017, godzina 08.45

Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter

Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 245.30 KB Jacek Świerczyński
SIWZ odt 327.46 KB Jacek Świerczyński
Wzór umowy 7z 252.54 KB Jacek Świerczyński
Przedmiar 7z 29.75 KB Jacek Świerczyński
informacja z otwarcia ofert pdf 444.92 KB Jacek Świerczyński
informacja z wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 580.83 KB Jacek Świerczyński
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 156.71 KB Jacek Świerczyński
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 03 lipiec 2017 12:16 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 03 lipiec 2017 12:17 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 03 lipiec 2017 12:17 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 03 lipiec 2017 12:18 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 lipiec 2017 12:19 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 18 lipiec 2017 12:52 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 08 sierpień 2017 08:51 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 17 sierpień 2017 12:49 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 17 sierpień 2017 12:52 Jacek Świerczyński