Według stanu na dzień [WPISZ DATĘ] wartość majątku publicznego, jaki pozostaje w dyspozycji [NAZWA JEDNOSTKI], wyniosła [WPISZ KWOTĘ].

Karta informacyjna dokumentu

znak, nr:
[WPISZ]
Nazwa:
Mienie [WPISZ] w [WPISZ] wg stanu na dzień [WPISZK] r.
z dnia:
[WPISZ]
Podmiot stanowiący:
Dyrektor [NAZWA JEDNOSTKI] w [WPISZ]
Przechowuje:
Główna Księgowa [NAZWA JEDNOSTKI] w [WPISZ]
Dostępność danych:
Nie ma ograniczeń w dostępie do danych:
Tekst - treść:
Prosimy pobrać poniżej załączniki

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.