Co jakiś czas informujemy Państwa o zrealizowanych inwestycjach, przywróceniu świetności zabytkowym kamienicom, wyremontowanych klatkach schodowych, czy powstaniu umilających czas dzieciom placach zabaw. Niestety często  wskutek wybryków chuligańskich i aktów wandalizmu niszczone są efekty pracy wielu ludzi.

Elewacje budynków, czy klatki schodowe malowane są bezmyślnie (rzekomo jako wyraz sympatii do danego klubu sportowego) farbami, lakierem lub innymi środkami, które powodują trwałe zniszczenia. Dewastowane są drzwi, skrzynki pocztowe, wybijane szyby, wyrywane są instalacje. Straty powodowane przez sprawców to często setki tysięcy złotych, które mogłyby być przeznaczone na remonty i inne zadania. To wszystko z reguły odbywa się przy biernej postawie otoczenia, która wynika głównie ze strachu o własne zdrowie czy nawet życie.

Pamiętajmy jednak, że nie musimy podejmować interwencji samodzielnie, wystarczy  zadzwonić na Policję, czy Straż Miejską, których obowiązkiem jest przeciwdziałanie tego typu czynom.

Nie pozwólmy, by nasza bierność stanowiła przyzwolenie dla sprawców. Zadbajmy wspólnie o nasze otoczenie i nie bójmy się reagować.