Ajnfart Story, ul. Andrzeja 12Podwórze przy ulicy Andrzeja 12, nieopodal dworca w Katowicach zostało przekształcone 16 września 2011 r. w pierwszą w regionie galerię sztuki ulicy - „Ajnfart Story”.

W związku z zastosowaniem monitoringu wizyjnego, utrwalającego dane osobowe

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach realizując powierzone mu zadania i obowiązki zbiera,wykorzystuje i przechowuje wiele danych osobowych.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników przeglądarki wyświetlają czasem ostrzeżenia o prawdopodobieństwie występowania w załączonych plikach szkodliwej zawartości. Wprowadzony przez Google mechanizm weryfikacji plików, niestety, nie jest doskonały. Ostrzeżenia na naszej stronie są fałszywe. W dalszej części przedstawiamy szczegółowe wyjaśnienie.

Od dnia 1 września 2016 r. Miasto Katowice, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadziło odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych (gruz) z remontów prowadzonych samodzielnie przez mieszkańców.