W związku ze zgłoszeniami naszych mieszkańców z ulic: Obrońców Westerplatte,  Zamenhofa, Hallera,

Wiosny Ludów, Przedwiośnia i Pogodnej w Katowicach dotyczącymi rzekomych ofert naprawy aparatów domofonowych w mieszkaniach czy wymiany zniszczonych paneli zewnętrznych domofonowych informujemy,  iż nie zlecaliśmy takich usług. Wszelkie naprawy instalacji domofonowej zlecane są naszemu podwykonawcy, który nie pobiera z tego tytułu opłat od mieszkańców.

W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Oddziałem Eksploatacji Budynków nr 2 KZGM (ul. Bednorza 60, tel. 32-201-86-69 lub 32-416-33-30). Zalecamy ostrożność i informujemy, iż sprawa została już zgłoszona Policji.