Informujemy, że w 2021 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych.

Wśród wielu zmian najważniejsza jest jedna, że co do zasady nie będzie już „papierowej” oferty. Wszelkie dokumenty w postępowaniach prowadzonych w trybach ogłoszeniowych będą składane i przekazywane tylko w formie elektronicznej. Aby zapewnić należyty obieg tych dokumentów KZGM zakupił niezbędne oprogramowanie i dla postępowań wszczętych (ogłoszonych) po 1 stycznia br. na naszej stronie znajdziemy jedynie informację, że wszczęto nowe postępowanie, a ogłoszenie wraz z wszystkimi załącznikami będzie publikowane na stronie https://platformazakupowa.pl Za pośrednictwem tej strony będziemy się komunikować, w tym Państwo będziecie składali zapytania do postępowania, oferty i wszystkie dokumenty. Sposób składania ofert i dokumentów nakłada na potencjalnych Wykonawców wymóg posiadania podpisu elektronicznego. Dla postępowań poniżej progów unijnych wystarczający będzie podpis zaufany (z e-puap) lub podpis osobisty (zakodowany w nowych dowodach osobistych). Natomiast dla postępowań powyżej progów konieczny będzie kwalifikowany podpis elektroniczny wydawany przez odpowiednią firmę certyfikującą.

A jakie korzyści odniesie Wykonawca z elektronizacji?

Nawet będąc daleko, ofertę będzie mógł złożyć tuż przed upływem terminu, nie martwiąc się, czy zdąży dojechać lub czy poczta dostarczy ofertę na czas. Ponadto Wykonawcy mogą rejestrować się na platformie, co dodatkowo przyspieszy składanie ofert i umożliwi dostęp do dodatkowych funkcji platformy, takich jak powiadomienia o nowych postępowaniach, czy weryfikacja poprawności podpisów. Zarówno rejestracja, jak i korzystanie z platformy, są dla Wykonawców bezpłatne i nie wymagają specjalistycznych narzędzi informatycznych.